Metaaldetector.nl

Klik hier voor de regels

-Vraag altijd toestemming tot zoeken aan de landeigenaar of beheerder van de grond.
-Laat munitie liggen; indien nodig de plaats markeren en de politie waarschuwen.
-Zoek nooit op archeologische terreinen, tenzij je toestemming hebt verkregen van de bevoegde instanties om mee te helpen bij een archeologische opgraving.
-Neem zoveel mogelijk het metalen afval, zoals lood en koper mee.
-Denk om het milieu.
-Maak alle gaten weer netjes dicht en wel zo, dat er geen schade zichtbaar is (bijvoorbeeld aan een eventuele grasmat).
-Vondsten, waarvan men redelijkerwijs kan aannemen of vermoeden dat deze van wetenschappelijke cultuurhistorische waarde zijn, moeten binnen drie dagen gemeld worden bij de burgemeester van de plaats waartoe het gebied behoort.
-Bovengenoemde vondsten moeten eveneens worden aangemeld bij de desbetreffende archeologische instanties, zoals de provinciaal archeologen en het KPK.
-Het 's nachts zoeken zonder toestemming van de landeigenaar is verboden.
-Iemand die 's nachts zoekt is verdacht bezig.